Instància del Col·legi degudament omplida.

– Fotocòpia del D.N.I.

– Una fotografía mida carnet.

– Fotocòpia del Títol, o si no n’hi ha, fotocòpia del resguard de tal títol.

– Fotocòpia de les dades bancàries per al pagament dels rebuts trimestrals.

– 35€ per drets de col·legiació (es paguen per banc).

– 40€ per quotes trimestrals (es paguen per banc).

NOTA: La falta de qualsevol dels requisits anteriors farà impossible la col·legiació.

DEBADES EL PRIMER ANY si et col·legies durant l’any següent de la finalització de la carrera.

 

Likes (0)
Share