Photo by Helloquence

SEGUR DE RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL

SEGUR DE RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL

Per mitjà del Col·legi i la Corredoria Romero i Simón, S. A., hem aconseguit un Segur de Responsabilitat Civil Professional a un preu molt avantatjós para tot col·legiat que ho necessiti.

El segur cobreix l’activitat de perit judicial, ensenyament, pintura, escultura i restauració.

Si estàs interessat en el segur de responsabilitat civil professional posa’t en contacte amb el Col·legi per a més informació.


Des del Col·legi hem realitzat la següent sol·licitud a la Consellería d’Educació:

En l’actualitat, la gran majoria dels IES imparteixen algun cicle formatiu de grau mitjà o superior (Formació Professional). Així mateix, existeixen cicles formatius d’Arts Plàstiques i Disseny, que s’imparteixen a les Escoles d’Art i Superior de Disseny (antiga Arts i Oficis). Cabria la possibilitat que determinats cicles de caràcter artístic (p. ex. CFGS d’Il·lustració) es poguessin oferir en instituts, almenys en aquells que ofereixen Batxillerat d’Arts?, si es volen fer en la nostra comunitat, cal anar a centres privats. Suposaria un augment d’hores per al professorat, si ben no per a l’especialitat de Dibuix (en principi), si per a altres especialitats impartides per llicenciats en Belles Arts.

La Conselleria remet contestació indicant que la proposta ha segut traslladada per a la seva valoració a la Direcció General de Centres i Personal Docent i a la Direcció General de Política Educativa.


Acord Col·legi amb Halcón viajes:

5% de descompte en Paquets Vacacionals de Travelplan i Latitudes.

5% de descompte en Navieres (Pullmantur, Costa Cruceros, Royal Caribbean)

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *