Photo by Helloquence

INFORMACIÓ


Des del Col·legi hem realitzat la següent sol·licitud a la Consellería d’Educació:

En l’actualitat, la gran majoria dels IES imparteixen algun cicle formatiu de grau mitjà o superior (Formació Professional). Així mateix, existeixen cicles formatius d’Arts Plàstiques i Disseny, que s’imparteixen a les Escoles d’Art i Superior de Disseny (antiga Arts i Oficis). Cabria la possibilitat que determinats cicles de caràcter artístic (p. ex. CFGS d’Il·lustració) es poguessin oferir en instituts, almenys en aquells que ofereixen Batxillerat d’Arts?, si es volen fer en la nostra comunitat, cal anar a centres privats. Suposaria un augment d’hores per al professorat, si ben no per a l’especialitat de Dibuix (en principi), si per a altres especialitats impartides per llicenciats en Belles Arts.

La Conselleria remet contestació indicant que la proposta ha segut traslladada per a la seva valoració a la Direcció General de Centres i Personal Docent i a la Direcció General de Política Educativa.


Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *