Photo by Thomas Drouault

JUNTS LLICENCIATS, GRADUATS, DOCTORS I PROFESSORS DE DIBUIX FEM COL·LEGI

ntegra’t professionalment amb els teus companys d’estudis, llicenciats en Belles Arts, Doctors, Graduats, Conservadors i Restauradors i Professors de Dibuix

Com més units estiguem i més siguem més farem vals els nostres drets professionals.

No deixes que els altres decidisquen per tu…colégiate.

El Col·legi vetla pels interessos professionals dels Llicenciats en Belles Arts, Doctors, Graduats, Conservadors i Restauradors i Professors de Dibuix.

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de la Comunitat Valenciana.

Consell General dels Col·legis Oficials de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix d’Espanya.


Informem que el DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual estableix el currículum i desenvolupa l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana, ha estat publicat en el DOCV de 10.6.2015.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *